mandag 29. november 2010

Min farfars familie

Dette er familien som jeg bruker mye tid på for tiden, når det gjelder slektforskning.

Hans Halvorsen, min oldefar.
2. mars 1884 giftet arbeider Hans Halvorsen og pige Karen Marie Hansen seg. Da hadde de fått sitt første barn Mathea Alvilde som var født 24 januar 1884 og døpt 23 mars i Jacobs kirke. De bodde da i Øvre Vaskegang 4 i Kristiania.

3 år etter, den 8 mai 1887 sto de igjen ved døpefonten i Jacobskirke, i Kristiania, denne gangen med lille Signora Konstance som var født 7. apr 1887. Hans var da iflg kirkeboka Mekan.arb. og familien bodde i Fjerding 41.

6. sep 1889 ble deres første sønn født, Hans Johan da bodde den lille familien fortsatt i Fjerdingen 41 og så den 13 okt  tok det igjen turen til døpefonten i Jaocobs kirke.

Våren 1894, den 3 mars kom deres andre sønn Tollef Christen Breda (min farfar) til verden og den 8 mars ble han døpt i Jaobs Kirke. Da hadde familien flyttet til Fjerdingen 15. Hans var nå iflg kirkeboka  dagarbeider.

Neste spor jeg finner etter familien er i folketellinga for Kristiania 1900. Men da er det bare  Karen Marie som bor sammen med barna, som “forsørges av moderen” hun skaffer famlien mat ved "Skuring etc. i husene". 

Min far fortalte at hans onkel Hans Johan var sjømann, men han viste ikke hvor det var blitt av ham, det ble sagt at han muligens dro til Amerika, men jeg har ikke klart å finne han i noen emigrantprotokoller. Så hvor ble det av han?

Fra Norwegian Heritage

Så var det den eldste søsteren Mathea Alvilde, om henne ble det sagt at hun var diakonisse og dro til Amerika, etter det hørte ingen fra henne.
Alvhilde har jeg klart å finne på Ellis Irland.
En dag i 1911 pakket hun kofferten og dro fra Kristiania og over til England, der tok hun båten Maurentania med kurs for Amerika. På Ellis Island forklarte hun at hun skulle til sin venn pastor Ellingsen i Illions i Chicago. Der forsvinner mine spor etter henne. Så hvordan gikk det med henne?

Tollef, min farfar.Min farfar Tollef ble sjømann og senere jobbet han som vaktmester på Nitedals krudtverk og senere på Røde Kors Hospital i Oslo.

Men hvordan gikk det med Hans og Karen Marie? Hvem var de og hvem var deres foreldre? Karen kom fra Tønsberg, så jeg prøver å finne henne i kirkebøker derifra.

Så jeg har mye spennende dektektivarbeid igjen for å få litt "kjøtt på bena" til denne familien.